• Kişi, kurum ve kuruluşlar için gayrimenkul değer yönetimi hizmeti (envanter yönetimi, gayrimenkul geliştirme, gelir getiren portföy oluşturma, portföy yönetimi ve proje finansman danışmanlığı)