Serkan TANRIÖVER
Şirket Müdürü, Lisanslı Değerleme Uzmanı
Eğitim:
Lisans-Harita Mühendisliği, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2003

Fatma Gül NUMANOĞLU TANRIÖVER
Lisanslı Değerleme Uzmanı
Eğitim:
Lisans-Şehir ve Bölge Planlama, Gazi Üniversitesi, 2002
Yüksek Lisans-Şehir Planlama, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (tez aşamasında)