• Bankaların Hem Bireysel (İpotek Finansmanı Kanunu Kapsamındaki) Hem Kurumsal Teminat Amaçlı Değerlemeleri
  • Gerçek, Tüzel veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Her Türlü Alım Satım İşlemi İçin Rayiç Değer Tespiti
  • Mal Paylaşımı, Alım-satımı, Trampası Konularında Değer Takdiri ve Görüş Önerileri
  • Özel Değerleme Çalışmaları (Otel, hastane, rafineri, dolum tesisi, depolama tesisi, fabrika vb.)
  • Kiralama Amaçlı Değer Tespiti